Info suomeksi

HAE MUKAAN VALOTAITEEN YHTEISEEN VERKKOPALVELUUN!

Valotaidepankki BLAF – Best of Light Art in Finland – on Suomen valotaiteen seura FLASH:n ylläpitämä verkkokatalogi, joka esittelee Suomen valotaiteen kentällä toimivia tekijöitä ja teoksia. Valotaidepankki edustaa valotaiteen parissa työskenteleviä taiteilijoita, kuraattoreita ja kouluttajia.

Verkkokatalogissa olet näkyvissä kuraattoreille ja tuottajille, kun valotaidetapahtumien teoksia valitaan. Tämän lisäksi BLAF:in kuraattorit ja tuottajat tekevät välitystyötä sekä tilaajien että taiteilijoiden suuntaan. Katalogin kieli on pääasiassa englanti, sillä tavoitteena on helpottaa suomalaisen valotaiteen pääsyä kansainvälisille festivaaleille ja tapahtumiin.  

Valinnat pankkiin tehdään neljä kertaa vuodessa. Niiden hakuajat päättyvät 31.3., 27.6., 30.9. ja 31.12. Uuden rahoituksen turvin tarjoamme haussa BLAF:iin valituille tekijöille palkkion tietojen lisäämisestä verkkopalveluun. Jos teoksesi tai kuraattoriprofiilisi tulee valituksi maksamme tietojen päivittämisestä 200 € korvauksen / tekijä. Palkkio on mahdollista ottaa palkkana tai laskuttaa. Palkkion bruttopalkka on 200 €, laskutettava summa 260 €/tekijä. Tällä hetkellä valinnoista vastaavat kuraattorit Mia Kivinen ja Anna Björklund sekä tuottaja-välittäjä Annukka Ketola.   


Hae BLAF:iin valotaideteoksella 

Valotaidepankkiin voidaan ottaa mukaan teoksia, jotka edustavat valotaidetta. Valon on siis oltava määrittävä tekijä, materiaalina ja/tai teemana. Teoksen on oltava itsenäinen taideteos. 

Teoksen tulee olla valmis ja aiemmin esitetty julkisesti. Teoksia välitetään tilaajan pyynnöstä valotaidetapahtumiin.

Ehdota teostasi pankkiin täällä: https://forms.office.com/e/pjDxa4eiwJ 

Ehdota vetämääsi koulutusta BLAF:iin 

BLAF etsii eri-ikäisille sopivia työpajoja, taustatiedoiltaan eri tasoisille yleisöille sopivia luentoja, pidempiä kursseja ja muita valotaiteen alan koulutuksia. Koulutuksen tulee olla valmis ja toimivaksi testattu kokonaisuus.  

Ehdota koulutusta täällä: Microsoft Forms 

BLAF:n kuraattorilistaus 

Valotaiteen kuraattoreita haetaan sekä kuratointikeikkoihin että osallistumaan BLAF:n uuteen kuratointitukitoimintaan, jossa työ räätälöidään tarkemmin tilaajan kanssa. Vaadittu kokemus kuraattorille on kahden jokseenkin ammattilaistason valotaidenäyttelyn kuratointi, joista ainakin yksi yksin tai vastaavana kuraattorina.  

Hae kuraattorivälitykseen täältä: Microsoft Forms 

Korvaus työstä 

BLAF painottaa reilua palkkaa, jossa on otettu huomioon peruskorvaus ja työn määrä. Jos teoksesi tai tarjoamasi koulutus välitetään tai saat kuratointityön sinulle maksetaan palkkio.  Palkkio lasketaan samoilla periaatteilla kaikille ja sovitaan tarkemmin etukäteen työn tekijän kanssa.  

Rahoitus 

BLAF on saanut rahoitusta Suomen kulttuurirahastolta, Taiteen edistämiskeskukselta ja Opetus- ja kulttuuriministeriöltä, joka on myöntänyt valtionavustuksena erityisavustuksen Suomen valotaiteen seura FLASH ry:n hankkeelle “Suomalainen valotaide kansallisille ja kansainvälisille markkinoille”. Erityisavustus on Euroopan unionin rahoittama – NextGenerationEU. Tämä lisäksi BLAF perii taiteen, koulutuksen tai kuratoinnin tilaajalta komission, jolla turvataan toiminnan perus- ja kehittämiskustannuksia. 

BLAF:sta vastaavat tuottaja-välittäjä Annukka Ketola (annukka.ketola@valotaiteenseura.fi, 0407353972), kuraattori Anna Björklund (kotimaan painotus, anna.bjorklund@valotaiteenseura.fi), kuraattori Mia Kivinen (kansainvälisten asioiden painotus, mia.kivinen@valotaiteenseura.fi) sekä seuran toiminnanjohtaja Virve Leikola (virve.leikola@valotaiteenseura.fi). 

BLAF-KURATOINTIPALVELUT

Valotaidepankki BLAF tarjoaa kuratointipalveluja valotaidetapahtumien eri vaiheisiin, sekä koko projektin kattavasti, että osissa. Ja mitä kuratointi on? Lyhyesti: taiteen saattamista yleisön saataville mahdollisimman kiinnostavalla tavalla. Ja pidemmin: tapahtuman luonteen kehittämistä, teosten valintaa ja kokonaisuuden välittämistä yleisölle paitsi itse teosten, myös niiden sijoittelun ja niistä annettavan tiedon kautta.

BLAF:n kuratointipalveluja leimaa paitsi valotaiteen ja -tapahtumien asiantuntemus, myös keskusteleva, fasilitoiva työtapa. BLAF:n kuraattoripalvelujen tarkoitus on löytää kullekin tapahtumalle oma luonne yhteistyössä tilaajan kanssa.

BLAF:n osaaminen kohdentuu kuratointiin. Tekniset ratkaisut, kuten infrastruktuuri, laitetoimitukset ja rakennus eivät kuulu palveluihin, mutta niiden hankinnassa voidaan neuvoa lisätyönä.

HINNASTO

BLAF-kuratointipalvelut on tarkoitettu suomalaisille toimijoille. Hinnaston paketeissa lueteltujen, yhteistyössä tilaajan kanssa tehtävien töiden lisäksi BLAF tarjoaa lisäpalveluna apua myös muun muassa rahoitushakemusten laadinnassa ja muissa kuratointia ja tuotantoa sivuavissa töissä hintaan 70 € / h. Hinnaston voit ladata täältä.

Valotaidepankin toimintaa tukee EU:n NextGeneration-hanke.  

CONTACT INFORMATION

BLAF Best of Light Art in Finland
is hosted by
Finnish Light Art Society FLASH
2877700-6
LightArtFi

Producer: Annukka Ketola
annukka.ketola@valotaiteenseura.fi
+358 40 735 3972

Curators:
Mia Kivinen / mia.kivinen@valotaiteenseura.fi
Anna Björklund / anna.bjorklund@valotaiteenseura.fi

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram